PROBLEMlER BURADA - PROBLEMLER

 

                  DENEME SINAVI

 -130 – 125 – 120 – 115 – 110 - ? - ?
sayı dizisinde “?” işareti yerine hangi sayılar gelmelidir?
 a-) 100 – 95      b -) 105 – 100 c-) 95 – 80
2 - Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
 
a) Alfabemizdeki sesli harfler kümesi
b) Sınıfımızdaki 20 yaşından büyük öğrencilerin kümesi
c)Yaz mevsiminin ayları kümesi
 
3- 645 sayıındaki 4 ile 829 sayısındaki 8 in basamak değerleri toplamı nedir?
     a )740     b) 840      c) 140
 
4 – 5,3,8 rakamları yazılabilen en büyük ve en küçük sayının farkı nedir?
      a ) 595     b)   954        c ) 495
 
5 – İki basamaklı en küçük çift doğal sayı ile üç basamaklı en büyük tek doğal sayının toplamı kaçtır?
      a) 1000    b) 1009    c) 1099
 
6 – 537 sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
     a) 5 in sayı değeri 5 basamak değeri 500 dür
     b) 3 ün basamak değeri 30 dur.
     c) 7 nin sayı değeri 70 tir.
 
7 – 13 + 14 = ? işleminin sonucu Romen Rakamı
olarak nasıl yazılır?
      a ) XXVII      B) XXIIV      c )   XVII
 
8 – 48 bilyemin yarısını kendime ayırdım. Kalanının yarısını kardeşime verdim. Kaç bilye kaldı?
 a) 24      b) 12     c)   36
 
9 – 24 kg pirincin 3 / 4 ünün 6 kg eksiği kaç kg eder?
 a)    18    b ) 12       c ) 22
 
 
 
 
10 -    58     işleminde A + B = ? kaçtır?
    +    AB
         104         a ) 9           b ) 8        c ) 10
 
11- Bir yolcu treninde 54 çocuk, çocuklardan 83 fazla erkek ve erkeklerden 36 kişi fazla kadın vardır. Trendeki kaç yolcu vardır?
 a) 134     b ) 163     c ) 354
 
12 – İki kalem 80 kuruştur. Bir silgi fiyatı bir kalem fiyatının  yarısı kadar ise 2 kalem ve 3 silgi kaç kuruş eder?
      a ) 20        b )   60      c ) 140
 
13 – ( 408 X 5 ) : 10 işleminin sonucu kaçtır?
         a) 2045       b ) 240        c ) 204
 
14 – İki sayının farkı 385 tir. Çıkan sayı 804 ise eksi-len sayı kaçtır?
   a) 1008         b ) 1108       c ) 1189
 
15 – İki basamaklı en büyük ve en küçük tek sayı-ların toplamı, üç basamaklı en büyük çift sayıdan kaç eksiktir?
     a)    109       b) 880       c ) 889
 
16­- Üç terimli bir toplama işleminde toplam 937 dir. Terimlerden biri 377, diğeri 219 dur. Üçüncü terim kaçtır?
     a)   596        b )   341       c ) 595
 
17 – Bir bakkalın iki çuval pirinci var. 1. çuvalın kütlesi 74kg. ikinci çuvaldaki 68 kg pirinçten 39 kg kaldı. Bakkal kaç kg pirinç sattı?
 a) 105         b) 107            c) 103
 
18 – Ben 9 yaşındayım. Babam benden 26 yaş büyük, annem de babamdan 3 yaş küçüktür. Annem  kaç yaşındadır?
   a) 35           b) 32              c) 33
 
19 – Bir otobüsün kalkışta 43 yolcusu vardı. 1. durak-ta 12 yolcu indi 7 yolcu bindi. 2. durakta 13 yolcu indi, 5 kişi bindi. Otobüste en son kaç yolcu var?
 a) 30            b) 28              c) 27
 
20 – Bir çiftlikteki hayvanların 2/ 12 si tavuk, 6/12 si civcivdir. Geriye kalan 24 tanede horozdur. Bu çiftlikte kaç hayvan vardır?
 a) 72           b )   62            c ) 52
 
21 - 24 çeyrek pasta dilimi kaç bütün pasta eder?
    a)    8              b ) 5            c) 6
22 - Üç arkadaşın yaşları toplamı 37 dir. 4 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?
    a) 41               b) 49            c) 40
 
23 – Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin genişliği 12 metre uzunluğu ise genişliğinin 3 katıdır. Bu bahçenin çevresi kaç metredir?
    a) 86              b) 92             c) 96
 
24 – Üç kardeşin beş yıl önceki yaşları toplamı 24 idi. 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?
    a) 34              b) 44               c) 54
 
25 – 3 yumurtayı 48 kuruştan alıp tanesini 25 kuruş-tan satan bakkalın 3 yumurtadaki kârı nedir?
      a) 25                 b) 27              c) 29
 
26 – İki şehirden karşılıklı olarak hareket eden iki otobüsten birinin hızı 45km diğerinin hızı 60 km dir. İki otobüs 2 saat sonra karşılaştıklarına göre iki şehir arası kaç km dir?
        a) 105            b) 210              c) 220
 
27 – 120dk + 45 dk + 15 dk kaç saat eder?
       a) 5                 b) 2                    c) 3
 
28 - Akrep tam 1 ile 2 arasında, yelkovan ise tam 6 nın üzerinde olduğu zaman saat kaçı gösteriyor?
          a) 01: 30          b) 00: 30         c) 12: 00
 
29 - Bir bakkal 64 yumurtanın 2 / 4 ünü 10 liradan kalanları 15 liradan satıyor. Bakkalın eline kaç lira geçecek?
      a) 800          b) 320            c) 640
 
30 – Bir sayının 8 katının 5 fazlası 989 dur. Bu sayı üç basamaklı en küçük sayıdan kaç fazladır?
     a) 100           b) 123             c) 23 
 
     
             TÜRKÇE
 
 1 – “ Güzel “ sözcüğü hangisinde ön ad olrak kullanılmıştır?
      a) Müdür güzel konuştu.
      b) Bu kitap çok güzel.
      c) Güzel kız,okul birincisi oldu.
 
2 -Aşağıdakilerd3n hangisi bir varlık işaret yoluyla belirtilmektedir?
     a) uzun gece     b) öteki kitap c) hangi bakkal
 
3 – “Onun gelişine hapimiz çok sevinmiştik.” tümcesinde hangi sözcükler adıldır?
     a) onun – çok    b) gelişine - sevinmiştik
     c) onun – hepimiz
 
4 – Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem tekil hemde tür adıdır?
      a) yolcular     b) köylü      c) Anadolu
 
5 – Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir?
      a) meclis       b) arılar        c) orman
 
6 – Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın “-e” durumundadır?
     a) mide      b) bize          c) sene
 
7 – Hangi tümcede aldığı ekten dolayı büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?
     a) Sabah erkenden okula gitti.
     b) Sınıftaki sessizlik öğretmeni şaşırtmıştı.
     c) Tatilde kursa gideceğim.
 
8 – “küpe” sözcüğündeki harflerin özelliklerinin sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
      a) ünlü – ünsüz – ünlü - ünsüz
      b) ünsüz - ünlü – ünsüz – ünlü
       c) ünsüz – ünsüz – ünlü – ünsüz
 
9 – “mobilya “ sözcüğündeki ünlü harflerle ilgili özellikler hangisinde verilmiştir?
       a) Sadece kalın ünlülerden oluşmuştur.
       b) Hem kalın hem de ince ünlülerden oluşmuştur.
       c) Sadece ince ünlülerden oluşur.
 
10 -   “Bilgi yarışması.” Sözcük grubunun hece sayısına eş sözcük grubu hangisidir?
        a) otobüs durağı
 b) bayrak direği
   c) sınıfın camı
 
11 – Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
      a) ikişer kilo     b) beşer kilo c)altışar kilo
 
12 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır?
      a) Çorbadan ağzım yandı.
      b) Yılmaz’ın gözü morarmış!
      C ) Kulağı pek iyi duymuyor.
 
13 – Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?
     a) Ne zaman tatile gideceğimizi sordu.
     b) Buraları sende sevdin mi , diye sordu
     c) Yarın ki geziye bizimle mi gelecek
 
14 – “ Çocuklar bizim en değerli varlığımdır.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için yüklem nasıl olmalıdır?
      a) varlıklarıdır      b) varlığımızdır
                   c) varlığınızdır
15 - “Buket ve Aslı kütüphanede kitap okuyolar.” Tümcesinde özne hangisidir?
     a) Buket   b) kütüphane      c) Buket ile Aslı
 
16 – Hangi cümlenin sonuna nokta konmaz?
     a) Kitapları raflara yerleştirdim.
     b) Okumayı sever misin.
     c) Çocuklar konuşuyorlar.
 
17 –Hangi cümlede yüklemin bildirdiği eylem henüz gerçekleşmemiş?
     a)Sınıfımızla piknik yapacağız.
     b)Çocuklar top oynuyorlar.
     c) Çadır tiyatrosu gitmiş.
 
18 – “Giymek” kelimesinin gelecek zaman 1. tekil kişiye göre yazılışı hangisidir?
       a) giyiyorum   b) giyerim   c) giyeceğim
 
19 –“Okumaya resimli kitaplarla başlamıştım.” Tüm cesindeki kelimelerin çeşidi hangisinde doğru olarak verilmiştir?
        a) isim – sıfat – fiil - isim
         b) sıfat - isim – isim – fiil
         c) fiil – sıfat – isim – fiil
 
20 - Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “-den “durum ekini almış bir sözcük vardır?
     a) Mızrak çuvala sığmaz.
     b) Ne ekersen onu biçersin.
     c) Yoldan giden yorulmaz.
 
21 –“Sokağın sonundaki ağacın dalları kurumuş.” Cümlesindeki hangi sözcüklerde yumuşama olayı vardır?
     a) sokağın – sonundaki
     b) sonundaki ­ - ağacın
    c ) sokağın   - ağacın
 
22 –Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?
     a) ben      b) gül       c) su
 
23 - “ sıcak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
     a) Sıcak çayı içemem.
     b) Bize çok sıcak davrandılar.
     c) Ellerin ne kadar sıcak.
 
24 – “ talih, üzüntü, sorumluluk “isimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
    a) Soyut adlardır.
    b) Somut adlardır.
    c) tekil addır.
 
25 –Aşağıdakilerden hangis
Bugün 1 ziyaretçi (18 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=