PROBLEMlER BURADA - Yaş Prob.

 

1. Baba 40, kızı Canan 4 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın
ya
şı, kızının yaşının 4 katı olur?
2. Tunahan'ın babası Tunahan'dan 26 yaş büyüktür. Tunahan
1976 y
ılında doğduğuna göre, babasının doğum yılı
kaçtır?
3. Abla 28, kardeşi 6 yaşındadır. Kaç yıl sonra ablanın yaşı,
karde
şinin 3 katı olur?
4. Rüştü 18, Tarık 8 yaşındadır, Kaç yıl sonra Tarık'ın yaşı,
R
üştü'nün üçte biri olur?
5.Baba ile oğlunun şimdiki yaşları toplamı 42 dir. 4 yıl önce baba 28 yaşında olduğuna göre, oğlu şimdi kaç yaşındadır?
6.     Tugay ile Okan'ın yaşları toplamı 27 dir. Okan 9 yaşında olduğuna göre, Tugay'ın 6 yıl önceki yaşı kaçtır?
7.5 yıl önce yaşları toplamı 18 olan üç kardeşin şimdiki yaşları toplamı kaçtır?
8.Üç arkadaştan büyük 16, ortanca 15, küçük 14 yaşındadır. 3 yıl önce bu kardeşlerin yaşları toplamı kaçtır?
9- Rıdvan ile Aykut'un 5 yıl önceki yaşları toplamı 27 dir. Rıdvan'ın şimdiki yaşı 14 olduğuna göre, Aykut kaç yaşındadır?
'0. İki arkadaştan küçük 12 yaşındadır. 4 yıl önce büyüğün yaşı, küçüğün 2 katı idi. Büyük şimdi kaç yaşındadır?
Bugün 1 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=